Isikuandmete töötlemine (privaatsuspoliitika, turvakaamerad ja küpsised)

Kontaktinfo:
Kui Sul tekib küsimusi, siis palun helista 53 552 332 (Peeter Pärtel).

Korduma kippuvad küsimused ehk mida Sa tegelikult teada soovid

Vastus: Lühike vastus: EI! 🙂

Pikem vastus: Nutilaod saab üsna tihti ettepanekuid kontaktide jagamiseks või palveid “saatke minu pakkumine ka inimestele”. Ütleme neile ära. Ainsa erandina võime Sulle saata infot millegi kohta, mida me ise kasutame ja tõeliselt usume, et Sul oleks sellest vaja samuti teada. Kuid ka sellisel juhul ei jaga me Sinu andmeid, vaid anname Sulle infot veebilehe kohta mille kaudu saab lisainfot ning soovi korral saad andmeid ise jagada.

Iga e-kirja lõpus on olemas kirjadest loobumise võimalus. Kui Sa kirju rohkem ei soovi, siis kasuta seda julgelt – see on meie mõlema huvides, sest kirjade saatmine on meie jaoks tasuline teenus ning hea meelega jätame kirjad saatmata neile, kes seda ei soovi. Samuti võid igale kirjale vastata enda sooviga ning peatame kirjade saatmise ise. Meiega on lihtne liituda ja lihtne lahkuda… ning tagasi tulla nagu paljud on teinud 🙂

Lühike vastus: tavajuhul mitte midagi. Salvestamise eesmärk on Kasutajate ja Nutilaod vara kaitse ning turvaintsidentide tõendite säilitamine ehk et oleks võimalik tuvastada, kes lõhkus midagi ära, käis vargil või põhjustas muud varalist kahju. Sinu algatusel s.t. kui meile helistad ja palud abi või juhendamist võime avada reaalajas turvakaamera pildi Sinu jälgimiseks – et saaksime Sind kiiremini ja paremini juhendada.

Pikem vastus: Kasutame nii öelda musta kasti lahendust. See tähendab, et tavajuhul salvestis kustutatakse automaatselt 1 kuu möödudes ilma, et seda keegi vaataks. Kui on toimunud turvaintsident ehk midagi on kahjustatud, lõhutud või varastatud, siis otsitakse salvestustest vastav koht üles ja seda konkreetset kohta (tõendit) säilitatakse kuni intsidendi lahendamise ning varalise kahju hüvitamiseni.

Kui helistad meile ning palud kohest abi või juhendamist võime välja pakkuda, et juhendamise ajaks avame ka reaalajas turvakaamera pildi. Eesmärk on Sind kiiremini ja paremini juhendada.

Kui oled Nutilaod töötaja, teenusepakkuja või töötad Nutilaod teenusepakkuja juures, siis võime kasutada turvakaamera videosalvestist kontrollimaks, kas tellitud töö on reaalselt teostatud ning hindamaks tehtud töö kvaliteeti. Nutilaod toimib kaughalduse teel.

Kõiki Sinu andmeid näeb Nutilaod asutaja Peeter Pärtel. Lisaks on pea kõigele ligipääs meie virtuaalassistendil Anna-Liisal, et ta saaks vajadusel Sulle kiiresti abiks olla (näiteks ta näeb millised kirjad Sulle on välja saadetud ja saab neid uuesti saata). Raamatupidaja näeb seda infot, mis on müügiarvetel, kuid arved ise jõuavad raamatupidamisse automaatselt ehk tal pole aega uurida rohkem kui on vaja väheste käsitsi tehtud ülekannete sidumiseks arvetega.

Veel on meile abiks veebilehtede haldur, kes näeb kõiki andmeid, mis on mõne meie veebilehe või e-poe süsteemi sisestatud. Ja turundusabiline näeb andmeid grupeeritult – a la 100 inimest on üürinud Nutilao ja nüüd võiks paluda Facebookil sarnastele inimestele näidata reklaami, et ka nemad Nutilao kasutusele võtaks.

Peale Peetri on igaüks neist eraldiseisev ettevõtja ja meil on nendega teenuse ostmise leping, mis kohustab hoidma Sinu andmed salajas ehk siis reaalselt nad ei salvesta neid enamasti enda arvutisse, vaid ainult vaatavad mõne probleemi lahendamiseks – näiteks ühendamaks Sinu mitut e-posti aadressi üheks, et Sa ei saaks informatsiooni topelt.

Kiirema vastuse saad kui kirjutad info@nutilaod.ee – seda postkasti näeb nii virtuaalassistent Anna-Liisa ja Nutilaod asutaja Peeter Pärtel.

Isikuandmete töötlemine (privaatsuspoliitika, turvakaamerad ja küpsised)

Käesolev privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise kokkulepe kehtivad alates 01.07.2021 ning reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Baltic Business Investments Management OÜ (edaspidi Nutilaod) veebilehel, mis asub domeenis nutilaod.ee (edaspidi veebileht) ning Nutilaod hallatavatel kinnistutel ning neil paiknevates hoonetes, mis käesoleval ajal on Rae vallas, Jüri alevikus, Aleviku põik 6; Aleviku põik 4; Aleviku põik L1 ja L2 ehk tänav ise (edaspidi kinnistu).

Nutilaod isikuandmete vastutav töötleja on Baltic Business Investments Management OÜ (registrikood 16076057) asukohaga Valge 18H-6, Tallinn 11415, tel 53 552 332 ja e-kiri info@nutilaod.ee ja üürisuhtes on lisaks isikuandmete vastutav töötleja vastava kinnistu omanik: Aleviku põik 6, Jüri alevik, Rae vald – Jüri Nutilaod OÜ.

Kui mingil põhjusel tunned, et Nutilaod on Sulle liiga teinud, siis anna sellest meile kohe teada info@nutilaod.ee ja anname endast parima, et olukorda parandada.

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja või kinnistu kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, külastavad kinnistuid, tarbivad teenuseid või edastavad Nutiladudele omalt poolt infot. Näiteks veebilehe lugemine, kinnistule parkimine, kinnistul asuva hoone külastamine, teenuste tellimine või Nutiladudega meili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Nutilaod poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused, s.h tasuta tellitavad e-raamatud, tasuline parkimine või Nutilao üürimine.

Tooted on Nutilaod poolt müüdavad Bluetooth võtmehoidjad, pakkematerjalid ning vahel ka muud kasulikku.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

– üürilepingu sõlmimise eelselt ja kestel info maksehäirete kohta;
– üürisuhte ajal Kliendi poolt üürilepingu täitmist ja rikkumist puudutavad andmed;

− pangakonto number ja/või pangakaardi andmed ja/või PayPal konto andmed;

− kaupade ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

− kauba kohaletoimetamise aadress (pakiautomaat);

− klienditoe andmed;

– kinnistule sisenenud isiku visuaalne teave (videovalve), mille alusel saab tuvastada isiku;

– veebilehe külastatavuse statistika;

– otseturustusteadete avamise statistika.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse ja õiguslik alus

Isikuandmeid kasutatakse nii tasuta info kohaletoimetamiseks, kui tasuliste teenuste osutamiseks s.h. üürilepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks, Kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, Kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks, kaasturundajatele tasu arvestamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit ja/või pangakaardi andmeid ja/või PayPal konto andmeid kasutatakse Kliendile maksete tagastamiseks. Püsitellimuse korral (üürileping) kasutatakse pangakaardi andmeid püsimaksete perioodilisel tasumisel.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, Kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Kinnistule sisenenud isiku visuaalset teavet kasutatakse isiku tuvastamiseks 1) kui palud ise ennast telefoni teel juhendada ning klienditugi leiab, et saab abiks olla kiiremini kui avab reaalajas turvakaamera pildi; 2) turvakaamera videosalvestist kasutame kui on toimunud turvaintsident ehk midagi on kahjustatud, lõhutud või varastatud eesmärgiga säilitada tõendid; 3) kui oled Nutilaod töötaja, teenusepakkuja või töötad Nutilaod teenusepakkuja juures, siis kasutame turvakaamera videosalvestist kontrollimaks, kas tellitud töö on reaalselt teostatud ning hindamaks tehtud töö kvaliteeti.

Nutilaod veebilehtede kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe ja veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse Nutilaod klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Isikuandmed edastatakse üürilepingu sõlmimise eelselt ja vältel Creditinfo Eesti AS-ile Maksehäireregistrist kinnituse saamiseks, et Kliendil puuduvad maksehäired.

Isikuandmed edastatakse teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse Kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka Kliendi aadress.

Isikuandmeid edastatakse infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik Nutilaod veebilehtede funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Nutilaod sisestatud maksekaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja turvalisesse keskkonda (Stripe). Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt turvalises serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Stripe serveris. Nutilaod veebipood säilitab püsimakse korral kaardiga seotud unikaalse tokeni, millega saab algatada korduvmakseid.

Turvakaameratega seotud isikuandmete töötlemine

Turvakaamerate kasutamise eesmärgid on: 1) klienditoele reaalajas pildi edastamine juhul kui Kasutaja on kinnistul ning palub telefoni teel abi või juhendamist ning seda kiirendab turvakaamera pildi kasutamine; 2) salvestamise peamine eesmärk on Kasutajate ja Nutilaod vara kaitse ning turvaintsidentide tõendite säilitamine ehk et oleks võimalik tuvastada, kes lõhkus midagi ära, käis vargil või põhjustas muud varalist kahju; 3) kontrollimaks, kas töötajad või teenusepakkujad on tellitud tööd reaalselt juba teostanud ning millise kvaliteediga. Selleks on kinnistutele paigaldatud kõrgresolutsiooniga turvakaamerad.

Kasutame musta kasti lahendust. See tähendab, et kaamerate pilti ei jälgita reaalajas ning tavajuhul salvestis kustutatakse automaatselt 1 kuu möödudes ilma, et seda keegi vaataks. Kui on toimunud intsident, siis otsitakse salvestustest vastav koht üles ja seda konkreetset kohta (tõendit) säilitatakse kuni intsidendi lahendamise ning varalise kahju hüvitamiseni.

Turvakaamera salvestised hoitakse konfidentsiaalsena ning neid kolmandatele isikutele ei avaldata, v.a. kui salvestisega tutvuda soovijal on selleks õigustatud huvi või kui salvestise väljaandmine mõnele asutusele on vastavalt õigusaktile kohustuslik või vajalik lepingu täitmiseks (näiteks kindlustusjuhtumi toimumisel).

Lingid teistele lehtedele ja manustatud sisu

Osadel lehtedel, näiteks blogis, on viited teistele kodulehtedele või sisaldavad manustatud sisu, näiteks Youtube või Vimeo video, mida saad otse lehel vaadata. Manustatud sisu tarbimisel tehnilises mõttes külastad teist kodulehte, kus kehtivad selle kodulehe tingimused.

Need lehed võivad teie kohta koguda andmeid, asendada küpsiseid või edastada teie andmeid kolmandatele osapooltele.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on Nutilaod töötajatel ja teenusepakkujatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Turvakaamera salvestistele on ligipääs BBIM töötajatel ja reaalajas vaatamisele klienditoel.

Nutilaod rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine Nutilaod volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, andmemajutus ja virtuaalassistent) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebilehe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel. Turvakaamera salvestisega tutvumiseks tuleb edastada digiallkirjastatud avaldus ning avaldada soov võimalikult täpselt koos põhjendatud aluse äranäitamisega ning kinnistu, millelt Nutiladu töötaja peaks salvestust otsima.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub Kliendi nõusoleku alusel, siis on Kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Nutilaod säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Nutilaod kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui Nutilaod veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku. Kui Kasutaja ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Nutilaod veebilehtedel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, et kasutaja jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsised

Nutilaod veebilehtedel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, et kasutaja jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

  1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

 

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Nutilaod Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide ja Facebook Pixel kohta.

Privaatsustingimuste muutmine

Nutilaod jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Autoriõigused

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Nutilaod. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Nutilaod loal.

Igale koopiale peab olema lisatud algsele Nutilaod veebilehele viitav link s.t. link lehele kus info paikneb.

Kommentaarid ja küsimused

 

Blogisse on igaühel lubatud postitada küsimusi, kommentaare ja arvamusi.

Veebilehe omanikul on õigus sobimatu sisuga kommentaare kustutada või nende sisu toimetada. Nutilaod veebilehtedele ei ole lubatud postitada materjali, mis on sihilikult vale, eksitav, solvav, vaenu õhutav või mistahes muul moel ebaseaduslik.

Kõigi privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@nutilaod.ee

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel e-posti teel info@nutilaod.ee

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).